Παρουσίαση Πρακτικών συνεδρίου τοπικής ιστορίας της πόλεως Καβάλας από το 1835 έως το 1918 από τον επιμελητή της έκδοσης κ. Κωνσταντίνου Χιόνη

Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Χιόνης παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2022, στην κεντρική αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης, τα πρακτικά του συνεδρίου τοπικής ιστορίας της Καβάλας (Καβάλα 24-26/11/2017), κάνοντας μια σύντομη αναφορά στα σημαντικότερα στοιχεία που ήρθαν στο φως για την περίοδο 1835-1918. Στην εν λόγω παρουσίαση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Ελευθέρια […]

Παρουσίαση Πρακτικών συνεδρίου τοπικής ιστορίας της πόλεως Καβάλας από το 1835 έως το 1918 από τον επιμελητή της έκδοσης κ. Κωνσταντίνου Χιόνη


Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Χιόνης παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2022, στην κεντρική αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης, τα πρακτικά του συνεδρίου τοπικής ιστορίας της Καβάλας (Καβάλα 24-26/11/2017), κάνοντας μια σύντομη αναφορά στα σημαντικότερα στοιχεία που ήρθαν στο φως για την περίοδο 1835-1918. Στην εν λόγω παρουσίαση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Ελευθέρια 2022”...

Source