Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, 2021
spot_img
Open Popup

Τελευταίες δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: Δημιουργία μητρώου Πολιτών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, με την υπ’αριθμόν 221/2021(ΨΚΒΤΩΕ6-17Β) απόφασή του, ενέκρινε την ψήφιση “Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας στοχεύει:

🔹️Στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και με τη λειτουργία των τοπικών θεσμών δημοκρατίας.

🔹️Στην ικανοποίηση της ανάγκης για διεκδίκηση μίας κοινωνίας με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, καθώς και εντός αυτών.

🔹️Στην οργάνωση και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής της πόλης.

🔹️Στην ανάληψη εθελοντικών δράσεων και στο συντονισμό της δράσης μεταξύ των υπαρχουσών ομάδων νεολαίας του Δήμου Καβάλας.

🔹️Στη γνωστοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα νεολαίας.

🔹️Στην παραγωγή και προώθηση προτάσεων για θέματα νεολαίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας.

Στην εξέλιξη του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Η δημιουργία του “Μητρώου Νέων Πολιτών” αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Η συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής στο “Μητρώο Νέων Πολιτών” γίνεται από τον παρακάτω σύνδεσμο:

🔗https://forms.gle/Yb7SRALu1hHR2yZd7 🟠 Με την εγγραφή στο “Μητρώο Νέων Πολιτών”:

🔸️️δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καβάλας.

🔸️εξασφαλίζεται η συμμετοχή στην απολογιστική συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Latest Posts

Μην χάσετε

Να κρατήσουμε επαφή

Για ενημέρωση με όλα τα τελευταία νέα, προσφορές και ειδικές ανακοινώσεις.