Ενημέρωση του Συνδέσμου Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν.Καβάλας προς τους πολίτες

Λίγα λόγια για το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου. Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί εξειδίκευση. Ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επομένως, προϋποθέτονται εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο ηλεκτρολόγος θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει στο νέο ή παλιό σου σπίτι και θα συντηρήσει την ηλεκτρολογική σου εγκατάσταση. Ο ηλεκτρολόγος παρακολουθεί την τεχνολογική […]

Ενημέρωση του Συνδέσμου Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν.Καβάλας προς τους πολίτες


Λίγα λόγια για το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου. Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί εξειδίκευση. Ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επομένως, προϋποθέτονται εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο ηλεκτρολόγος θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει στο νέο ή παλιό σου σπίτι και θα συντηρήσει την ηλεκτρολογική σου εγκατάσταση.

Source