“Η γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα”-Ημερίδα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

  Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διοργανώνει Ημερίδα για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου: “Η γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα” (GEOINC), το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ... Περισσότερα www.ertnews.gr

“Η γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα”-Ημερίδα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πάντειο

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διοργανώνει Ημερίδα για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου:

“Η γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα” (GEOINC), το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Συγγρού 130, 117 45 Αθήνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ψυχάρης

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΔΩΣΗΣ

www.ertnews.gr