Ηλεκτρονικά τιμολόγια: 3+1 φορο-μπόνους για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Τι ισχύει μέχρι το τέλος του 2024Στην τελική ευθεία η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλουςΕκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται νωρίτερα, φόροι επιστρέφονται μέσα σε 45 ημέρες, δαπάνες ηλεκτρονικής τιμολόγησης μετράνε διπλές και αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα. Τα οφέλη αυτά θα κερδίσουν όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες επιλέξουν μέχρι το τέλος του έτους να εκδίδουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα τιμολόγιά τους, τα οποία διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις. Αναμένοντας την απάντηση των Βρυξελλών το οικονομικό επιτελείο έχει παρατείνει μέχρι και το φορολογικό έτος 2024 τα φορο-κίνητρα για όσους χρησιμοποιούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές τους.Τα κίνητρα παρέχονται στις οντότητες, οι οποίες επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Εφόσον επιλεγεί η χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτήτων σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου), η επιλογή αυτή δηλώνεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση και αποτελεί τον μόνο τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πώλησης της οντότητας για το σύνολο της ασκούμενης δραστηριότητάς της.Η επιλογή και η δήλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου μπορεί να ανακληθεί και αποκλείει την έκδοση τιμολογίων σε έντυπη μορφή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Η επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από μια οντότητα συνεπάγεται υποχρεωτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για τη λήψη των παραστατικών πώλησης στα οποία η οντότητα ορίζεται ως λήπτρια από εκδότη/προμηθευτή της, ο οποίος έχει επιλέξει επίσης την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου.Τα κίνητραΤα φόρο-μπόνους που κερδίζουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι τα ακόλουθα:Περιορίζεται κατά 2 έτη η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.Μειώνεται από 90 σε 45 ημέρες ο χρόνος εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Ιούλ 10, 2024 - 13:00
 0  4
Ηλεκτρονικά τιμολόγια: 3+1 φορο-μπόνους για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

  • Τι ισχύει μέχρι το τέλος του 2024
  • Στην τελική ευθεία η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλους

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις. Αναμένοντας την απάντηση των Βρυξελλών το οικονομικό επιτελείο έχει παρατείνει μέχρι και το φορολογικό έτος 2024 τα φορο-κίνητρα για όσους χρησιμοποιούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές τους.

Τα κίνητρα παρέχονται στις οντότητες, οι οποίες επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Εφόσον επιλεγεί η χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτήτων σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου), η επιλογή αυτή δηλώνεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση και αποτελεί τον μόνο τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πώλησης της οντότητας για το σύνολο της ασκούμενης δραστηριότητάς της.

Η επιλογή και η δήλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου μπορεί να ανακληθεί και αποκλείει την έκδοση τιμολογίων σε έντυπη μορφή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Η επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από μια οντότητα συνεπάγεται υποχρεωτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για τη λήψη των παραστατικών πώλησης στα οποία η οντότητα ορίζεται ως λήπτρια από εκδότη/προμηθευτή της, ο οποίος έχει επιλέξει επίσης την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου.

Τα κίνητρα

Τα φόρο-μπόνους που κερδίζουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι τα ακόλουθα: