Κομοτηνή: Συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής αύριο, στις 26 Ιανουαρίου στις 18:00. -Κατά την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί κοπή Βασιλόπιτας για το νέο έτος. -Την Βασιλόπιτα θα ευλογήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμων. Τα κυριότερα θέματα προς συζήτηση είναι: 1. Επί αιτήματος τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου […] www.ertnews.gr

Ιαν 25, 2023 - 12:00
 0
Κομοτηνή: Συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής αύριο, στις 26 Ιανουαρίου στις 18:00.

-Κατά την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί κοπή Βασιλόπιτας για το νέο έτος.
-Την Βασιλόπιτα θα ευλογήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμων.

Τα κυριότερα θέματα προς συζήτηση είναι:
1. Επί αιτήματος τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κομοτηνής, στην οδό Ι.Βλαμίδη, σε τμήμα του Ο.Τ. Β 13 (υπ΄αριθ. 1/2023 Α.Ε.Π.Ζ.).
2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη Κομοτηνής (υπ΄ αριθ. 2/2023 ΑΕΠΖ).
3. Έγκριση ή μη αίτησης πολίτη περί υπαγωγής σε ρύθμιση ισόποσων δόσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4483/2017 οφειλής του, που προκύπτει από την υπ. αριθμ. 4/1979 πράξη διάνοιξης τμήματος της οδού Βάρδα.
4. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 52,02 τ.μ. της κοινότητας Κοσμίου Δήμου Κομοτηνής, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων χωρίς δημοπρασία.
5. Έγκριση ή μη τοποθέτησης τεχνητών φωλιών για Κιρκινέζια (Falco naumani) στο κτήριο της πρώην κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.
6. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023 για 1η φορά (υπ΄αριθ. 8/2023 ΑΟΕ).
7. ΄Εγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου 2022 (αριθμ. 9/2023 ΑΟΕ).
8. Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Δήμου Κομοτηνής».
9. Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συμμετοχή του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης.
10. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός δημότη με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του Δήμου (άρθρο 32 Ν. 1080/80)»

www.ertnews.gr