Ο Δήμος Καβάλας αποκτά ηλεκτρικά ποδήλατα!

Ο Δήμος Καβάλας εντάχθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που σχετίζεται με την προστασία του Περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων. Σκοπός του έργου είναι η μείωση του ενεργειακού προβλήματος καθώς και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 380.000 € και αφορά σε:51 ηλεκτρικά ποδήλατα […]

Ο Δήμος Καβάλας αποκτά ηλεκτρικά ποδήλατα!


Ο Δήμος Καβάλας εντάχθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που σχετίζεται με την προστασία του Περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων. Σκοπός του έργου είναι η μείωση του ενεργειακού προβλήματος καθώς και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 380.000 € και αφορά σε: 51 ηλεκτρικά...

Source