Στεγαστικό επίδομα φοιτητών ΙΕΚ: Νέα δεδομένα

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών ΙΕΚ: Ποιοι θα λάβουν 1.500, ποιοι 2.000 ευρώ

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών ΙΕΚ: Νέα δεδομένα


Νέα δεδομένα για το στεγαστικό επίδομα που αποδίδεται σε σπουδαστές Δημόσιων ΙΕΚ φέρνει τροποποιητική απόφαση. Συγκεκριμένα, με την απόφαση Κ5/2701 που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (αρ. Φύλλου 243) προκύπτει ότι αλλάζει το άρθρο (Κ5/104224/ 02.09.2022 ) που ορίζει το ποσό για το στεγαστικό επίδομα. Στο αρχικό άρθρο επισημαινόταν: «Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ» Με τη νέα ρύθμιση το άρθρο για το πεδίο εφαρμογής αλλάζει και πλέον τονίζεται ότι σε αυτή την κατηγορία σπουδαστών χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15). Στην εν λόγω παράγραφο υπογραμμίζεται ότι το ετήσιο στεγαστικό επίδομα είναι τα 1.500 ευρώ.

Στεγαστικό επίδομα ύψους 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης

Αμέσως μετά εξηγείται τι ισχύει στην περίπτωση συγκατοίκησης δυο σπουδαστών Δημοσίδων ΙΕΚ αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται το εξής:

«Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομα της παρούσας όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου».