Συμμετοχή του Μουσείου Καπνού του Δήμου Καβάλας στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων μέσα από την παραγωγή ταινίας μικρού μήκους

Κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου εορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Μουσείων που είναι αφιερωμένη σε μια συγκεκριμένη θεματική που αφορά στα Μουσεία και ευρύτερα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το 2022 το θέμα που έχει επιλεγεί είναι «Η Δύναμη των Μουσείων» σε μια προσπάθεια ανάδειξης της δύναμης που έχουν τα Μουσεία ως φορείς κοινωνικών αλλαγών. […]

Συμμετοχή του Μουσείου Καπνού του Δήμου Καβάλας στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων μέσα από την παραγωγή ταινίας μικρού μήκους


Κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου εορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Μουσείων που είναι αφιερωμένη σε μια συγκεκριμένη θεματική που αφορά στα Μουσεία και ευρύτερα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το 2022 το θέμα που έχει επιλεγεί είναι «Η Δύναμη των Μουσείων» σε μια προσπάθεια ανάδειξης της δύναμης που έχουν τα Μουσεία ως φορείς κοινωνικών αλλαγών. Στο πλαίσιο του εορτασμού της συγκεκριμένης ημέρας...

Source