Υποχρεώσεις εργοδότη για εξαήμερη εργασία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Υποχρεώσεις εργοδότη για εξαήμερη εργασία: Για την απασχόληση την 6η μέρα, οι εργαζόμενοι αμείβονται επιπλέον με το 40% του ημερομισθίου

Ιούλ 5, 2024 - 18:00
 0  8
Υποχρεώσεις εργοδότη για εξαήμερη εργασία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πρεμιέρα έκανε από την 1η Ιουλίου η 6ήμερη εργασία αλλά και η επίσημη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε Βιομηχανία και Λιανεμπόριο. Η ενεργοποίηση της διάταξης του πρόσφατου εργασιακού νόμου αφορά το Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Με την εφαρμογή του 6ημέρου και με τη βούλα του νόμου επιλύεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει κατά την οργάνωση του προγράμματος των εναλλασσόμενων βαρδιών σε επιχειρήσεις που είτε λειτουργούν 24/7 συνεχώς, είτε έχουν 24ωρη λειτουργία 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα

Αυτές οι επιχειρήσεις, επίσης, εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα εργασίας για τους εργαζόμενους, μια και αδυνατούν από τη μια να βρουν νέο εξειδικευμένο προσωπικό και ταυτόχρονα η απαγόρευση της 6ης ημέρας για αυτές τις περιπτώσεις μειώνει σημαντικά την παραγωγικότητα καθώς αδυνατούν να οργανωθούν σωστά οι εναλλασσόμενες βάρδιες, οδηγώντας έτσι πλήθος εργαζομένων στη μαύρη και αδήλωτη εργασία. Σημαντικό είναι ότι για την απασχόληση την 6η μέρα, οι εργαζόμενοι αμείβονται επιπλέον με το 40% του ημερομισθίου και το 115% αν είναι αργία.

Υποχρεώσεις

Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, προκειμένου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, να κάνουν χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας, πρέπει:

  •  Να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.
  • Να δηλώνουν, κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ή εκμετάλλευση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, κατά μια συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική συνθήκη του απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας υπόκειται σε έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Πάντως πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Έλληνες ανεξάρτητα από τη νομιμοποίηση της 6ης ημέρας εργασίας δουλεύουν τις περισσότερες ώρες σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία σε μια συνηθισμένη εβδομάδα οι ώρες εργασίας για άτομα ηλικίας 20-64 ετών ήταν στην ΕΕ κατά μέσο όρο 37,5 ώρες, με βάση τα στοιχεία του 2022. Στην Ελλάδα καταγράφονται 41 ώρες εργασίας την εβδομάδα ενώ ακολουθεί η Πολωνία (40,4), η Ρουμανία και η Βουλγαρία (40,2) ), ξεκαθαρίστηκε το τοπίο με όσες επιχειρήσεις έχουν δευτερεύοντες ΚΑΔ, αλλά την ίδια στιγμή παρασχέθηκε μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τους χρόνους σήμανσης για τις βιομηχανίες, όχι όμως και για το λιανεμπόριο. Ρυθμίστηκε το καθεστώς λειτουργίας υποβολής των Απολογιστικών Δηλώσεων, με τις επιχειρήσεις πλέον να έχουν δύο διαφορετικές επιλογές, ως προς την καταγραφή των ωραρίων.